Wstęp

Pierwszą pomocą nazywamy zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby, która znalazła się w stanie nagłego zagrożenia, a więc w razie urazu lub nagłego ataku choroby. Czynności te podejmuje się w celu zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej - po przewiezieniu poszkodowanego do szpitala. Wyróżniamy dwa rodzaje udzielania pierwszej pomocy: pierwszą pomoc medyczną - przed lekarską, która stanowi zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby, które nie mają wykształcenia medycznego i pierwszą pomoc lekarską, która jest prowadzona przez lekarza, lub ratownika medycznego - najczęściej praktykowaną w wyniku interwencji pogotowia ratunkowego. Zasad ratownictwa uczymy się dla siebie i innych. Nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji się znajdziemy lub znajdą się nasi bliscy, którym będziemy musieli udzielić pierwszej pomocy, dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej ludzi znało te podstawowe zasady ratownictwa, zwiększając tym samym szanse na niesienie pomocy.